Sut all Cwtchy Covers Eich Helpu?

Jon Hill ·

Prisiau ynni uchel! Mater y mae pob defnyddiwr twb poeth wedi dod i wybod ...

Fodd bynnag, yma yn Cwtchy Covers rydym yn addo brwydro yn erbyn y mater hwn felly y tro nesaf y byddwch chi'n troi'ch twb poeth gallwch ymlacio go iawn!

Mae'r cyfan yn dechrau gyda'n gorchuddion inswleiddio. Maen nhw'n helpu i gadw'r holl wres sy'n cael ei gynhyrchu, sy'n golygu nad oes raid i chi wastraffu amser yn aros iddo gynhesu rhwng defnyddiau ond, yn bwysicach fyth, nid oes angen i chi wastraffu'ch trydan chwaith! Cadw'ch biliau ynni i lawr.

Edrychwch ar yr hyn a ddywedodd un o'n cwsmeriaid:

" Mae'r sba ar fesurydd ynni ac mae wedi mynd o ddefnyddio 12.7kWh i 3.5kWh y dydd. Mae sba yn colli 1-2 radd mewn 24 awr. Ar y penwythnos roeddem i ffwrdd ac mewn 80 awr fe gollodd 7 graddau! " - Cwsmer hapus

Mae llawer o fuddion eraill hefyd i'n Gorchuddion Cwtchy. Yn gyntaf oll- maen nhw'n edrych yn wych! Os ydych chi am newid eich edrych tybiau poeth yna bydd ein gorchuddion chwaethus o ansawdd uchel yn gwneud yn union hynny!

Yn ail - byddant yn ychwanegu haen ychwanegol o amddiffyniad, gan gadw'ch twb yn ddiogel rhag y tywydd ac unrhyw beth arall a allai achosi niwed iddo, gan leihau'r risg o gosb ac unrhyw ddifrod arall!

Yn olaf, erioed wedi cael eich tynnu sylw gan y sŵn a wnaed gan y pwmp wrth i chi geisio ymlacio? Rydyn ni wedi rhoi sylw ichi! (yn llythrennol) Mae ein gorchuddion pwmp yn helpu i leihau unrhyw sŵn a grëir gan y pwmp, gan sicrhau eich bod yn cael y profiad mwyaf hamddenol posibl!

Os oes gennych chi ragor o gwestiynau ar sut y gall Cwtchy Covers eich helpu i deimlo'n rhydd i gysylltu!