Christmas 2022 Holiday Break!

We wanted to let you know that Cwtchy Covers will be closed for the Christmas Holidays from Thursday, 22nd December, 2022 until Tuesday 3rd January 2023. During this time, we will not be processing any orders and any orders made after 12noon on Wednesday 21st December, 2022 may not be shipped till we resume.

We apologize for any inconvenience this may cause, but we want to make sure that our employees have the opportunity to spend the holiday season with their loved ones.

If you have any urgent questions or concerns, please feel free to reach out to us before the holiday break and we will do our best to assist you.

Thank you for your understanding and we look forward to serving you again when we resume operations on January 4th.

Wishing you a merry Christmas and a Happy new year!

 

Roeddem am roi gwybod i chi y bydd Cwtchy Covers ar gau ar gyfer Gwyliau'r Nadolig o ddydd Iau, 22 Rhagfyr, 2022 tan ddydd Mawrth 3 Ionawr 2023. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fyddwn yn prosesu unrhyw archebion ac unrhyw archebion a wneir ar ôl 12 hanner dydd ar ddydd Mercher 21 Rhagfyr , efallai na fydd 2022 yn cael ei gludo nes i ni ailddechrau.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi, ond rydym am sicrhau bod ein gweithwyr yn cael y cyfle i dreulio'r tymor gwyliau gyda'u hanwyliaid.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon brys, mae croeso i chi gysylltu â ni cyn y gwyliau a byddwn yn gwneud ein gorau i'ch cynorthwyo.

Diolch i chi am eich dealltwriaeth ac edrychwn ymlaen at eich gwasanaethu eto pan fyddwn yn ailddechrau gweithrediadau ar Ionawr 4ydd.

Gan ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi!

Christmas Holidays

← Older Post Newer Post →

News

RSS
Celebrate the Festive Season with Our Exclusive Christmas/Holiday Sales!

Celebrate the Festive Season with Our Exclusive Christmas/Holiday Sales!

Jonathan Hill
By Jonathan Hill

Hello, Dear Customers! As the festive season twinkles upon us, we're thrilled to bring you a very special Christmas and Holiday treat! Get ready to...

Read more
2023 Holiday Season Announcement: Store Closure

2023 Holiday Season Announcement: Store Closure

Jonathan Hill
By Jonathan Hill

Dear Valued Customers, As the year draws to a close and festive cheer fills the air, we at Cwtchy Covers would like to take a...

Read more